bg

9 September, 2020

Le Royal Restaurant

Nhà hàng Cung đình Le Royal là nơi phục vụ Cơm Cung đình, nền văn hóa ẩm thực đặc sắc của Cung đình Huế vào thế kỷ 19

Vị Trí: Tầng trệt
Món ăn: Thực đơn Cung đình
Thời gian phục vụ: Đặt trước dịch vụ
Chương trình giải trí: Âm nhạc cung đình Huế