bg

6 September, 2019

Dịch vụ massage và xông hơi

Bồn sục

Mát xa toàn thân

Mát xa chân

Mát xa tại phòng

Giờ phục vụ: 11:00 – 23:00 (Giờ nhận dịch vụ cuối cùng 22:00)